دانلود ویدیوی جدیدی از کنسول PlayStation 4 تحت عنوان A new trailer dedicated to the Japanese version Glacier: ویدیو: یک ویدیوی جدید از کنسول بازی سونی منتشر شد. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 4 like

دانلود تریلر جدید بازی Forza Horizon 2 تحت عنوان Trailer of the Mobil 1 Car Pack: تریلر: یک تریلر جدید از بازی Forza Horizon 2 ببینید. ژانر: مسابقه ای ناشر: Microsoft Studios سازنده: Playground Games,Turn 10 پلتفرم: XOne,X360 تاریخ انتشار: October 3, 2014

دسته بندی ها : X360, XOne, تریلر بازی 3 like

دانلود تریلر جدید بازی DriveClub تحت عنوان The commercials DriveClub Oath: تریلر: یک تریلر تبلیغاتی جدید از بازی DriveClub ببینید. ژانر: مسابقه ای ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Evolution Studios پلتفرم: PS4 تاریخ انتشار: October 8, 2014

دسته بندی ها : PS4, تریلر بازی 1 likes

دانلود تریلر جدیدی از بازی DriveClub تحت عنوان The trailer of the Plus version PlyStation: تریلر: یک تریلر جدید از نسخه ی پلی استیشن پلاس بازی DriveClub منتشر شده است. ژانر: مسابقه ای ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Evolution Studios پلتفرم: PS4 تاریخ انتشار: October 8, 2014

دسته بندی ها : PS4, تریلر بازی 4 like

دانلود تریلر جدید بازی DriveClub تحت عنوان Japanese Launch Trailer: تریلر: یک لانچ تریلر ژاپنی از بازی DriveClub ببینید. ژانر: مسابقه ای ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Evolution Studios پلتفرم: PS4 تاریخ انتشار: October 8, 2014

دسته بندی ها : PS4, تریلر بازی 4 like

دانلود تریلری جدید از بازی Forza Horizon 2 تحت عنوان The event Kids into Car Lovers Day: تریلر: یک ویدیوی جدید از بازی Forza Horizon 2 منتشر شد. ژانر: مسابقه ای ناشر: Microsoft Studios سازنده: Playground Games,Turn 10 پلتفرم: XOne,X360 تاریخ انتشار: October 3, 2014

دسته بندی ها : X360, XOne, تریلر بازی 6 like

دانلود ویدیوی جدیدی از PlayStation Plus تحت عنوان The trailer of the free titles for October 2014: تریلر: یک تریلر جدید از عناوین رایگان PlayStation Plus برای ماه اکتبر منتشر شده است.

دسته بندی ها : Sony, کنسول بازی 4 like

دانلود تریلر جدید بازی Forza Horizon 2 تحت عنوان The first fifteen minutes: تریلر: شاهد پانزده دقیقه ی ابتدایی بازی ریسینگ Forza Horizon 2 باشید. ژانر: مسابقه ای ناشر: Microsoft Studios سازنده: Playground Games,Turn 10 پلتفرم: XOne,X360 تاریخ انتشار: October 3, 2014

دسته بندی ها : X360, XOne, تریلر بازی 4 like

دانلود تریلری جدید از بازی DriveClub تحت عنوان Live action trailer: تریلر: شاهد یک لایو تریلر زیبا از بازی DriveClub باشید. ژانر: مسابقه ای ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Evolution Studios پلتفرم: PS4 تاریخ انتشار: October 8, 2014

دسته بندی ها : PS4, تریلر بازی 3 like

دانلود تریلر جدید بازی Forza Horizon 2 تحت عنوان TV spot complete: تریلر: یک ویدیوی تبلیغاتی از بازی ریسینگ Forza Horizon 2 منتشر شده است. ژانر: مسابقه ای ناشر: Microsoft Studios سازنده: Playground Games,Turn 10 پلتفرم: XOne,X360 تاریخ انتشار: September 30, 2014