دانلود ویدیوی جدید کنسول Xbox One تحت عنوان Xbox week of April 17: ویدیو: ویدیویی جدید از ماه آوریل برای کنسول بازی ایکس باکس وان منتشر شده است. ناشر: Microsoft سازنده: Microsoft نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 22, 2013

دسته بندی ها : XOne, کنسول بازی 1 likes

دانلود ویدیوی جدیدی از PlayStation 4 تحت عنوان Video update on 3.50: ویدیو: ویدیویی از بروزرسانی جدید 3.50 کنسول بازی پلی استیشن 4 منتشر شده است. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 2 like

دانلود دو ویدیوی جدیدی از کنسول Xbox One به ترتیب تحت عنوان Xbox week of April 1, 2016 و Free Multiplayer Weekend: ویدیو: دو ویدیوی جدید از کنسول ایکس باکس وان و ایکس باکس لایو ببینید.

دسته بندی ها : XOne, کنسول بازی 1 likes

دانلود ویدیوی جدید PlayStation Plus تحت عنوان Video roundup on April 2016 bonds: تریلر: ویدیویی از ماه آوریل 2016 از پلی استیشن پلاس ببنید.

دسته بندی ها : Sony, کنسول بازی 1 likes

دانلود ویدیوی جدیدی از PlayStation Plus تحت عنوان Trailer on free games in March: تریلر: تریلری جدید از بازی های رایگان پلی استیشن پلاس در ماه مارس ببینید.

دسته بندی ها : Sony, کنسول بازی 3 like

دانلود ویدیوی جدیدی از Xbox One تحت عنوان The Xbox week of February 5: ویدیو: ویدیوی جدیدی از کنسول بازی ایکس باکس وان منتشر شد. ناشر: Microsoft سازنده: Microsoft نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 22, 2013

دسته بندی ها : XOne, کنسول بازی 2 like

دانلود ویدیوی جدیدی از کنسول PlayStation 4 تحت عنوان the Limited Edition Bundle with Uncharted 4 Trailer: ویدیو: تریلری از باندل جدید و البته محدود کنسول پلی استیشن 4 همراه با بازی Uncharted 4 منتشر شده است. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 3 like

دانلود ویدیوی جدیدی از کنسول Xbox One تحت عنوان promotional Just The Beginning Trailer: ویدیو: ویدیوی جدیدی با عنوان “promotional Just The Beginning” از کنسول بازی ایکس باکس وان ببینید. ناشر: Microsoft سازنده: Microsoft نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 22, 2013

دسته بندی ها : XOne, کنسول بازی 1 likes

دانلود ویدیویی جدید از PlayStation Plus تحت عنوان Trailer of the line-up in February: تریلر: تریلر جدیدی برای ماه فوریه از پلی استیشن پلاس منتشر شده است.

دسته بندی ها : Sony, کنسول بازی 1 likes

دانلود ویدیوی جدیدی از PlayStation 4 تحت عنوان Japanese advertising in the first quarter of 2016: ویدیو: یک ویدیوی تبلیغاتی جدید برای سه ماهه ی اول سال 2016 برای کنسول پلی استیشن 4 در ژاپن منتشر شد. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 2 like