دانلود دو ویدیوی جدید از Xbox One تحت عنوان Video One Xbox Area One of Chicago و Invitation: ویدیو: دو ویدیوی تبلیغاتی از XOne ببینید. ناشر: Microsoft سازنده: Microsoft نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 22, 2013

دسته بندی ها : XOne, کنسول بازی 1 likes

دانلود ویدیوی جدیدی از کنسول بازی PlayStation 4 تحت عنوان An overview of the new Sony console: ویدیو: ویدیویی که منتشر شده است, یک نمای کلی را از جزئیات این کنسول تا جنگ کنسول ها را به شما نشان خواهد داد. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 4 like

دانلود ویدیوی جدیدی از PlayStation 4 تحت عنوان Promotional Video For players since 1995: ویدیو: یک ویدیوی جدید از کنسول بازی PS4 منتشر شده است. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 1 likes

دانلود یک ویدیوی جدید از PlayStation 4 تحت عنوان A trailer dedicated to the PS4 version of Flower, flOw, Escape Plan and Sound Shapes: ویدیو: طبق عنوان این ویدیو, یک تریلر از نسخه های Flower و flOw و Escape Plan و Sound Shapes کنسول بازی پلی استیشن 4 می باشد. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, ...

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 2 like

دانلود دو ویدیوی جدید از کنسول Xbox One تحت عنوان A video on improvements to multiplayer و Video on accessories for driving games: ویدیو: ویدیوی اول از بخش multiplayer و پیشرفت در آن در این کنسول است و ویدیوی دوم در رابطه با لوازم جانبی کنسول در بخش رانندگی می باشد. ناشر: Microsoft سازنده: Microsoft نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 22, 2013

دسته بندی ها : XOne, کنسول بازی 2 like

دانلود ویدیویی جدید از کنسول دستی PlayStation Vita 2000 تحت عنوان The spot Japanese: ویدیو: یک ویدیوی تبلیغاتی از PS Vita 2000 با هدف فروش بیشتر این کنسول می باشد. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Handheld game console نسل: Eighth generation تاریخ انتشار: December 17, 2011

دسته بندی ها : PS Vita, کنسول بازی 2 like

دانلود ویدیویی جدید از کنسول بازی PlayStation 4 تحت عنوان The spot Perfect Day: ویدیو: یک ویدیوی سرگرم کننده با موسیقی متن استثنایی از PS4 منتشر شده است. ناشر: Sony Computer Entertainment سازنده: Sony Computer Entertainment نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 15, 2013

دسته بندی ها : PS4, کنسول بازی 2 like

دانلود سه ویدیو از کنسول Wii Fit U به ترتیب تحت عنوان Japanese Prime spot و According to Japanese commercials و Third spot Japanese: ویدیو: سه ویدیوی جدید و تبلیغاتی از این کنسول می باشد. ژانر: اول شخص ناشر: Activision سازنده: Infinity Ward پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360,Wii U تاریخ انتشار: November 5, 2013

دسته بندی ها : Wii U, کنسول بازی 0 like

دانلود ویدیو دیری جدیدی از کنسول بازی Xbox One تحت عنوان A video about Buddy List: ویدیو: یک ویدیوی جدید در رابطه با لیست دوستان در این کنسول می باشد. ناشر: Microsoft سازنده: Microsoft نوع: Video game console نسل: Eighth generation era تاریخ انتشار: November 22, 2013

دانلود دو ویدیوی جدید از Wii Sports Club به ترتیب تحت عنوان Introductory video Japanese و Japanese TV Spot: ویدیو: ژانر: اول شخص ناشر: Activision سازنده: Infinity Ward پلتفرم: PC,PS4,PS3,XOne,X360,Wii U تاریخ انتشار: November 5, 2013

دسته بندی ها : Wii, کنسول بازی 1 likes